Welkom
Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite, www.indo-entertainment.nl, eigendom en ontworpen door OGB Design, gevestigd in Harderwijk en voor alle door OGB Design vervaardigde en gehoste websites. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

OGB Design is de ontwerper van de website. Het eigendomsrecht van de website en de gebruikte lay-out zijn eigendom van OGB Design en zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag gekopieerd worden zonder expliciete schriftelijke toestemming van OGB Design.

Door een overeenkomst aan te gaan met OGB Design zijn de algemene voorwaarden, zoals die door OGB Design worden gehanteerd en gedeponeerd zijn bij de Kamers van Koophandel, automatisch van toepassing.

OGB Design verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

OGB Design is niet verantwoordelijk voor schade, misbruik, fouten en ongevallen die ontstaan door het gebruik van de website of het volgen van instructies zoals die op de website zijn vermeld.

OGB Design houdt de inhoud van de website actueel en volgt hiervoor de digitale instructie en aanwijzingen van de opdrachtgever op. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Bij misbruik, onregelmatigheden of criminele activiteiten bij het gebruik van deze website behoudt OGB Design zich het recht voor de website van het internet te verwijderen. OGB Design mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. OGB Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

OGB Design is niet verantwoordelijk voor de koppelingen naar andere websites.

OGB Design behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan OGB Design de toegang tot de webpagina monitoren.

U zult OGB Design, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners van deze Disclaimer, beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

OGB Design